LOGO


OK MOSS TRENINGER I CORONATIDER


Her kommer alle treninger til å publiseres under treningsoppholdet grunnet Covid-19. Det er trist at vi ikke kan møtes på trening som vanlig, men vi har alle muligheter til å få trent godt og få trent mye o-teknikk under oppholdet fra fellestreninger. 

Treningene printer dere selv, eller henter i garderoben på NØG der jeg kommer til å legge kart til hver økt. Noen treninger kommer til å ha poster hengende ute i en periode, mens andre kommer til å bruke “UsynligO appen” (en app dere kan bruke for å få et vibrasjons-/lydsignal fra telefonen når dere er ved posten). Alle løyper finner dere i Livelox for GPS-analyse. 

Jeg er sikker på at dere kommer til å få trent godt under denne perioden, og kommer ut av denne perioden sterkere og som bedre o-løpere når vi til slutt kan kjøre på med både løp og fellestreninger igjen. Denne siden kommer til å oppdateres kontinuerlig med nye økter så lenge forbudet mot fellestrening varer.

POSTPLUKK MOSSEMARKA

Denne ukes egentreningsøkt er en postplukk i Mossemarka. Her er fokus på å jobbe med in og utgang fra postene var nøye med utgangs rettningen ut fra vær post og jobbe in en god rutin der. Postene er markert med røde og hvite merkebånd. Lykke til!

EGENTRENING ÅRVOLLTANGEN

Denne ukes økt med postskjermer utsatt er på Årvolltangen og er løyper med langdistanse karakter. På denne økten blir det viktig å prøve å finne et raskt og sikkert veivalg i kombinasjon med å tilpasse løpetempoen utfra hvor raskt du klarer å orientere i de ulike delene av løypen. Det finnes 3 løyper å velge mellom med ulike lengde og vanskelighet. Anbefaler å ikke se på kartet før start å se det som et løp. Lykke til!

SLØYFER ØDEMØRK

Denne ukes økt med postskjermer utsatt er på en av de fineste terrengområdene i Mossemarka ved Ødemørk. For å komme in på kartet følg grusveien vidare 400m fra parkeringsplassen (se parkering på google maps kart, her nedenfor) Det er en sløyfeøkt med 4 AB-sløyfer og 4 C-sløyfer. AB sløyfene finnes i to varianter, en med hele kartet og en med bare kurvebild. Anbefaller AB løpere å hvert fall prøve noen sløyfer med kurvebildkartet perfekt økt for å jobbe med kurvebildforståelsen. Anbefaller å løpe økten i moderat – roligt tempo og ha fokus på å gjennomføre en så god o-teknisk økt som mulig. Ha en god økt!

  • Postmarkering: Postskjermer (med refleks på) (sitter ute i terrenget fra: 2021-01-11 16:00 til: 2021-01-18 10:00)
  • Løyper til printing (klikk på teksten for å komme til løypen):
   AB – Kurvebild
   AB
   C
  PARKERING:

MELLOMDISTANSE VÅLER VARDE

Denne ukes økt med postskjermer utsatt er på det o-tekniskt krevende og vakkre Våler Varde kartet. På denne økten blir det viktig å ha fokus på å finne gode traseer i terrenget og finne dom tydlige detaljene på kartet for å orientere sikkert. Det finns 3 løyper å velge mellom med ulike lengde og vanskelighet. Anbefaler å ikke se på kartet før start og å se det som et løp. Lykke til!

UKENS LØYPE UKE 18 Årvolltangen

Denne ukes økt med postskjermer utsatt er på Årvolltangen. Ha fokus på å ha en god siste sikkre og full fokus in mot posten! Det finns 4 løyper å velge mellom med ulike lengde og vanskelighet. Anbefaler å ikke se på kartet før start og å se det som et løp. Lykke til!

UKENS LØYPE UKE 17 Våler Varde

Denne ukes økt med postskjermer utsatt er en løype på Våler Varde kartet. Ha fokus på å ha en god plan før du forlater vær post! Det finns 4 løyper å velge mellom med ulike lengde og vanskelighet. Anbefaler å ikke se på kartet før start og å se det som et løp. Lykke til!

MELLOMDISTANSE MOSSEMARKA

Denne ukes økt med postskjermer utsatt er en teknisk krevende mellomdistanse økt i Mossemarka. Ha fokus på mye kartlæsing både utfra og in i de vanskelige postene så kommer det bli en gøy og givende økt! Det finns 3 løyper å velge mellom med ulike lengde og vanskelighet. Anbefaler å ikke se på kartet før start og å se det som et løp. Det er et nytt hogstfelt som ikke er med på kartet ved post med kode 36. Lykke til!

LANGDISTANSE ØDEMØRK

Det er et nytt hogstfelt de første 2 postene på alle løypene, ellers byds det på riktig drømmeterræng! Ha fokus på en god langdistanse gjenomføring og ha fokus på tempoveksling; finn ut hvor det er lurt å slå ned på tempot og øke fokus på kartet og når du kan løpe på i fullt tempo. Det finns 4 løyper å velge mellom med ulike lengde og vanskelighet. Anbefaler å ikke se på kartet før start og å se det som et løp. Lykke til

POSTPLUKK TROLLHETTA

En postplukk økt med fokus på å jobbe med rutinene ved ingang og utgang fra post. Mye handler om å jobbe med kartet og kompassen hela veien in i posten og ut fra posten. Samt være nøye med utgangsrettning ut fra vær post. Et til tips er å prøve å finne en tydlig detalj så næra posten som mulig ut fra posten så dere direkt får bekreftet at utgangsrettningen er god og det kan gjøre det lettere å holde høyt tempo ut fra posten. Kjør forslagsvis økten i roligt – terskeltempo.

PARKERING:

O-INTERVALLER HENESTANGEN

En O-intervall-økt på Henestangen. Her er det full tempo som gjelder, for å øve på å få til vanskelig orientering i høyt tempo samtidig som vi får en god fysisk økt. Ikke vær redd for å dra ned på tempot på de vanskeligste postene hvis det trengs for at du skal kunne spike posten. Husk god oppvarming på minst 15min for å være helt klar før første intervallen. Ved hver målpost stopper du og hviler 2min før du starter neste intervall.

PARKERING:

MELLOMDISTANSE MOLBEKKETJERN

En mellomdistanse økt på Molbekketjern kartet. Hvis du løp forrige ukes økt på Torebråte kartet, analyser hva du gjorde bra og hva du vil endre på og lag en tydlig plan for hvordan du vil gjenomføre denne økten. Det finns 3 løyper å velge mellom med ulike lengde og vanskelighet. Anbefaler å ikke se på kartet før start og å se det som et løp.  Lykke til!

MELLOMDISTANSE TOREBRÅTE

En mellomdistanse økt på Torebråte kartet. Her er det krevende terræng både fysisk og teknsik, var nøye med å finne tydlige attakk-punkter in mot dom vanskeligeste postene. Vid post 7 og 8 på A-løypen er det et nytt hogstfelt som ikke er med på kartet. Det finns 3 løyper å velge mellom med ulike lengde og vanskelighet. Anbefaler å ikke se på kartet før start og å se det som et løp.  Lykke til!

SPRINT KRAPFOSS

To sprinter på Krapfoss kartet, med kombinasjon av skogssprint og mer urban sprint. Anbefaler ikke å se på løypen før start, så dere får mest mulig utfodring i veivalgsvurderingene. Et forslag til treningen er å se det som to lange terskelintervaller og løpe begge løypene på samme trening. Husk hyppig kartlesing og hele tiden holde fokus!

PARKERING:

LANGDISTANSE RAMBERGSÅSEN

Her finns det 4 løyper å velge mellom med ulike lengde og vanskelighet. Her kan det være lurt å tempoveksle bruke dom enkle partierne med stier til høy fart og tørre å dra ned på tempot in mot dom vanskeligeste postene. Anbefaler ikke å se på kartet før start og å se det som et løp. Lykke til!

POSTPLUKK MOSSEMARKA

En postplukk økt med fokus på å jobbe med rutinene ved ingang og utgang fra post. Mye handler om å jobbe med kartet og kompassen hela veien in i posten og ut fra posten. Samt være nøye med utgangsrettning ut fra vær post. Et til tips er å prøve å finne en tydlig detalj så næra posten som mulig ut fra posten så dere direkt får bekreftet at utgangsrettningen er god og det kan gjøre det lettere å holde høyt tempo ut fra posten. Kjør forslagsvis økten i roligt – terskeltempo.

PARKERING:

STIG + OINTERVALL MOSSEMARKA

En o-intervall økt der du begynner vært drag med fullt tempo på sti fra startpost 1 til startpost 2. Sen fortsetter du i høy fart, men full fokus på orienteringen til målposten. Etter det blir hvilen rolig gang/jogg tilbake til startpost 1 før du begynner drag 2. Totalt 4 intervaller og 4,3km. Syftet med økten er å få en god fysisk økt og jobbe med å holde fokus på intensiv orientering når man allerede er sliten i benen. Husk god oppvarming før på minst 15min, det er 1,2km fra NØG til starten.

PARKERING:

KURVEBILDE LØDENGETJERN

En kurvebildeøkt på Lødengetjern kartet. Her finnes det ikke noen C/N-løype på grunn av få stier fra start, men man kan velge å bruke kart med alle symboler hvis man vil ha litt lettere løype. Det finnes også en avkortningsvariant hvis man vil gjøre løypen til 2,2 km i stedet for 5,0 km. Fokus under denne økten skal være å jobbe med teknikken og kurvebildeforståelsen. Økten kjøres forslagsvis i rolig til terskeltempo.

PARKERING:

MELLOMDISTANSE VÅLER VARDE

En teknisk mellomdistanse i et av Moss fineste terreng. Denne økten har postskjermer utsatt. Perfekt trening for å slipe på O-teknikken, her er det viktig å finne de riktige trasseene på semilangstrekkene og gjøre orienteringen så enkel som mulig. Det finnes godt med tydlige detaljer å bruke! Anbefaler ikke å se på kartet før start og å se det som et løp. Lykke til!

PARKERING:

SPRINT NESPARKEN/VERKET

To sprinter i Nesparken/Verket. Den første er en bysprint med veivalgsfokus og den andre mer park/skogssprint med fokus på retning ut fra postene og holde oppe konsentrasjonen hele veien. Anbefaler ikke å se på løypen før start, så dere får mest mulig utfodring i veivalgsvurderingene. Et forslag til treningen er å se det som to lange terskelintervaller og løpe begge løypene på samme trening. Husk hyppig kartlesing og hele tiden holde fokus!

PARKERING:

O-INTERVALLER ÅRVOLLTANGEN

En O-intervall-økt på Årvolltangen. Her er det full tempo som gjelder, for å øve på å få til vanskelig orientering i høyt tempo samtidig som vi får en god fysisk økt. For å få det til, er det viktig å forenkle mest mulig og ta veivalg der du gjør det så enkelt som mulig. Ikke vær redd for å dra ned på tempot på de vanskeligste postene hvis det trengs for at du skal kunne spike posten. Husk god oppvarming på minst 15min for å være helt klar før første intervallet. Ved hver målpost stopper du og hviler 2min før du starter neste intervall.

PARKERING:

LANGDISTANSE MOSSEMARKA

Langdistanse i den mest kuperte delen av Mossemarka. Fokus på veivalg og gjenomføring av de lengre strekkene. Prøv først å bestemme deg for et veivalg og deretter dele opp strekket i mindre deler og optimere hver del av strekket. Kjør forslagsvis økten som en rolig langdistanse økt.

PARKERING:

FSK O-TEKNIKK SPRINKELET, FREDRIKSTAD

Vi samarbeider med Fredrikstad SK og dom låter OK Moss løpere bruke deres opplegg, med poster utsatte. Og dom får bruke vårt opplegg. Denne økten i Sprinkelet har tre løyper å valge mellom.

PARKERING:

FSK O-TEKNIKK ØSTSIDEMARKA, FREDRIKSTAD

Vi samarbeider med Fredrikstad SK og dom låter OK Moss løpere bruke deres opplegg, med poster utsatte. Og dom får bruke vårt opplegg. Denne økten i Østsidemarka har tre løyper å valge mellom.

PARKERING:

FSK O-TEKNIKK SPETALEN, FREDRIKSTAD

Vi samarbeider med Fredrikstad SK og dom låter OK Moss løpere bruke deres opplegg, med poster utsatte. Og dom får bruke vårt opplegg.

“Det er laget et treningsopplegg med to løyper (3,6 km og 4,8 km) som tar utgangspunkt fra parkeringsplass langs Seppoveien (se kart). 10-15 min jogg til start. Løypene går i flott terreng uten ny hogst. Terrenget er tungt så lang løype er ikke for de yngste.”

PARKERING: